Welcome

Formål

Formålet med projektet Welcome (Welcome to Universities and Higher Education) er skabe bedre adgang til længere videregående uddannelser for flygtninge, som allerede har uddannelse eller kvalifikationer fra deres hjemlande. 

Uddannelsesinstitutionerne skal blive bedre til at understøtte de allerede erhvervede kvalifikationer og forberedende træning, så flygtninge kan bruge deres uddannelse og forsætte med at udvikle sig i deres værtsland.


Aktiviteter

For at forbedre flygtninges adgang til videregående uddannelser vil projektet samle erfaringer og ’best practice’ fra de forskellige deltagende lande. Udvekslingen foregår både på partnermøder og ved studiebesøg, hvor også relevante aktører i hvert land inviteres, fx universiteter, voksenuddannelsesinstitutioner og politiske aktører.


Partnerskab

Projektet udføres i samarbejde med:


Finansiering

Projektet er finansieret af Erasmus+ og gennemføres i perioden november 2016 – oktober 2018.


Mere information

Find mere information på projektets egen hjemmeside: https://welcometouniversities.wordpress.com/

erasmus+