ELAINE

Formål
Formålet med ELAINE (European Local Authorities Integration Network) er via konferencer at udveksle erfaringer og best practices både lokalt, nationalt og internationalt inden for forskellige emner på integrationsområdet. 

Samtidig er det hensigten at udvikle europæiske anbefalinger til ’next practices’ inden for de forskellige områder. Endelig er det målet, at projektet skaber et varigt samarbejde mellem partnerorganisationerne og projektdeltagerne. 


Aktiviteter

I løbet af projektet afholdes i alt 5 integrationskonferencer med hver sit fokus. Den primære målgruppe for konferencerne er professionelle i offentlige organisationer og civilsamfundsorganisationer, der arbejder med flygtninge og indvandrere. Desuden holdes en afsluttende konference, hvor projektets resultater udbredes til bl.a. relevante netværk og beslutningstagere på EU-plan. Hvert partnerland er vært for en konference, mens den afsluttende konference afholdes i Bruxelles. Konferencerne er fastsat til følgende datoer:


Partnerskab


Projektet gennemføres i et samarbejde mellem:

VIFINs nationale samarbejdspartner i projektet er Dansk Flygtningehjælp.


Finansiering

Projektet er finansieret af EU-programmet Europe for Citizens (Network of Towns). Det gennemføres i perioden januar 2016 – oktober 2017.


Mere information

Projektet har oprettet en LinkedIn-gruppe, som skal være et forum for diskussioner og erfaringsudveksling imellem konferencerne: https://www.linkedin.com/groups/8472094