SMR


Formål
SMR (Smart Mature Resilience) er et projekt, der vil udvikle guidelines til resilient håndtering af fremtidige menneskeskabte katastrofer og naturkatastrofer ved hjælp af tre pilotprojekter, der dækker forskellige sektorer som sikkerhed, klima og sociale processer.

Guiden er et værktøj, som byer og lande kan bruge til at modstå, absorbere, overvinde og tilpasse sig følgevirkninger af forskellige katastrofer rettidigt og effektivt. Dette skal blandt andet ske gennem bevaring og hurtig genskabelse af vigtige strukturer og funktioner.

Aktiviteter
Projektet udvikler værktøjer, der kortlægger vigtige koblede konstruktioner og strukturer. Indsigten heri er vigtig for en resilient håndtering af fremtidige menneskeskabte og naturkatastrofer. Guiden indeholder blandt andet:

Partnerskab
Projektet udføres i et tværsektorielt samarbejde mellem organisationer, kommuner og universiteter fra hhv. Spanien, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Italien, Letland og Danmark. Samlet består partnerskabet af 13 partnere.

Finansiering
Projektet er finansieret af EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 og gennemføres i perioden 2015-2018.