DECIDE


Formål
Projektet DECIDE (DEmocratic Compact: Improving Democracy in Europe) består af et tematisk netværk af byer, som sammen arbejder på at udvikle en samling af indsatser, som i Europa kan bidrage til at øge kvaliteten af demokrati og medborgerskab.

Gennem en bottom-up-tilgang bliver der i partnerlandene indsamlet gode eksempler på borgerinddragelse, som herefter afprøves af andre partnere og udvikles, hvorefter partnerskabet slutteligt har et katalog af anbefalelsesværdige og afprøvede metoder til involvering af medborgere i demokratiske beslutninger.

Aktiviteter
Projektets partnere identificerer og beskriver hver 3 lokale eksempler på best practice inden for borgerinddragelse. Herefter vælger hver partner én metode fra et andet partnerland og tester dette lokalt bl.a. gennem afholdelse af en workshop.

Partnerskab
Partnerskabet består af 24 partnerorganisationer fra 14 forskellige lande.
Koordinator er ALDA (Association of Local Democracy Agencies), og Vejle Kommune er den eneste danske partner.
For den komplette liste af partnere, se: https://sites.google.com/site/aldadecide2013/partners

Finansiering
Projektet er støttet af EU's Europe for Citizens Program og løber fra 2013 - juni 2015.

Mere information
Projektets hjemmeside: https://sites.google.com/site/aldadecide2013/home
eller på Facebook: https://www.facebook.com/groups/596843177090998/