Smart U Vejle

 
Formål

Projektet handler overordnet om at knytte universiteters undervisning og forskning til Vejle. Ideen er at give lettere og mere målrettet adgang til universitetsaktiviteter som mastermoduler og online undervisning, forskningssamarbejde, studievejledning og gode praktikforløb.

Målet er kvalificerede medarbejdere på virksomhederne, adgang til ny viden, undervisning, der passer til medarbejdere, kommune og virksomheder, og god uddannelsesvejledning.

Intentionen med Smart U Vejle er på længere sigt også at understøtte alle borgeres adgang til videreuddannelse. Eksempelvis borgere fra udsatte områder eller såkaldte expats, der er kommet til Danmark med deres arbejdende ægtefælle og gerne vil videreuddanne sig eller fortsætte allerede påbegyndt uddannelse.

Aktiviteter
Projektet definerer og afprøver en hybrid mellem flere forskellige universitetsfunktioner. Aktiviteterne er derfor under løbende udvikling, men med udgangspunkt i følgende 5 søjler, som indbyrdes spiller sammen:


I dette samspil kan f.eks. skabes et forløb, hvor Smart U Vejle på baggrund af et projekt med tilknyttet forskning kan tilbyde undervisning, der baserer sig på de behov for kompetenceudvikling hos medarbejderne, som forskningen har afdækket.

Partnerskab

Finansiering
Smart U Vejle består i praksis af underprojekter, som bevilges fra forskellige puljer.

Mere information
Læs mere på http://smart-u.dk/