Wide Incorporation of Social Education of Adults from Nordic Baltic Peripheral Areas (WISE)

Formål
Formålet var at skabe et netværk med fokus på socio-kulturel undervisning af voksne fra yderområderne i de nordiske og baltiske lande.

Netværket skulle finde frem til gode måder at undervise voksne i, hvordan de sociale forhold, kulturen og arbejdsmarkedet er i andre nordiske og baltiske lande. Dette er særligt relevant for de voksne, der tager til andre nordiske og baltiske lande for at arbejde.

Aktiviteter
Gennem partnermøder blev der udvekslet erfaringer og viden om, hvordan socio-kulturel undervisning foregår i de enkelte lande. Denne viden blev samlet på hjemmesiden http://www.wise-wise.eu/.

Partnerskab
Partnerne i projektet var:

Finansiering
Projektet var støttet af Nordplus Voksen-programmet og blev gennemført i 2009-2011.

Mere information
Læs mere om projektet på www.wise-wise.eu.