Youth Fight for Democracy

Formål
Youth Fight for Democracy havde til formål at engagere udsatte unge og minoriteter i emnerne demokrati og aktiv samfundsdeltagelse. Det var et EU-projekt, som VIFIN og SSP Vejle indgik i sammen med organisationer i landene Bulgarien, Cypern, Grækenland, Italien, Litauen og Polen.

Aktiviteter
Aktiviteterne i Vejle var målrettet unge i Vestbyen og Løget. De blev afviklet i et samarbejde mellem SSP og VIFIN. I alt 30 unge skulle i løbet af projektperioden producere kunstværker, lave film og deltage i forumteater.

Både kunst- og filmproduktionerne blev formidlet til en bredere kreds, så de unge fik lov til at opleve sig selv som en aktiv del af samfundslivet. De unge fik mulighed for at tilkendegive deres syn – både positivt og negativt – på hverdagen, deres nabolag, skoleliv og fritidsliv over for offentligheden. Generelt skulle aktiviteterne skabe grobund for selvrefleksion og oplysning.

I november 2012 blev der samlet op på de erfaringer og resultater, man i fællesskab havde opnået. Det skete i Cypern, hvor unge fra partnerlandene mødtes til en seksdages workshop. Her blev der produceret en film om det samlede projekt, som viser de resultater, der er nået på tværs af landene.

Partnerskab

Partnerne i projektet var:

Finansiering
Projektet var støttet af EU-programmet Aktive Unge og løb fra februar til november 2012.

Mere information
Læs mere om aktiviteterne i Vejle på https://www.facebook.com/YouthFightForDemocracyDk