Vejen Frem

Formål
Projektet ønskede at sætte fokus på succeshistorier fortalt af en gruppe indvandrere og flygtninge, der er kommet til Danmark som voksne.

Aktiviteter
I projektet blev en række flygtninge/indvandrere, der har klaret sig godt, trænet i at formidle deres erfaringer på virksomheder, uddannelsesinstitutioner og i foreninger og på den måde tjene som rollemodeller for andre.

Deres historier blev ligeledes formidlet i bogen ”Vejen frem” og på hjemmesiden http://vejenfrem.vifin.dk/

Partnerskab
Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem VIFIN og Hvidovre Sprogcenter.

Finansiering
Projektet var støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og af tips- og lottomidler fra Undervisningsministeriet. Det blev gennemført i 2006.

Mere information
Læs mere på http://vejenfrem.vifin.dk/. Bogen ”Vejen frem” kan du læse mere om under Ressourcer.