Police’s Itineraries in the Multi-Professional Network for the Prevention of Juvenile Delinquency (ITER)

Formål
Formålet var at udvikle redskaber til forebyggelse af kriminalitet blandt unge.

Aktiviteter
Projektet havde fokus på samarbejde mellem relevante fagpersoner, herunder politiet og SSP, for at forebygge kriminalitet blandt unge. Der blev udviklet et interaktivt onlinespil til unge (”Teen City”). Spillet tager udgangspunkt i de unges hverdag og de problemer og dilemmaer, de står overfor. Desuden blev der produceret en guide i cd-format til politiet og andre faggrupper, der arbejder med forebyggelse af kriminalitet.
 
Partnerskab

Partnerne i projektet var:

SSP Vejle var VIFINs lokale partner i projektet.

Finansiering
Projektet var finansieret af EU's INTI-program (Integration of Third Country Nationals) og blev gennemført i 2009-2011.

Mere information
Der er adgang til spillet Teen City her: http://www.dip-alicante.es/iter/teencity/teen_city_da.html.
Guiden til politiet og andre faggrupper kan rekvireres ved henvendelse til VIFIN. Læs mere om guiden under Ressourcer.