Focus Integration

Formål
Projektet ønskede at øge den fælles viden om det integrationsarbejde, som bliver foretaget af indvandrerorganisationer. Projektet fokuserede på selvhjælpsorganisationer som den overordnede metode til at styrke og udvikle integrationen af indvandrere fra tredjeverdenslande.

Aktiviteter
Projektet udvekslede viden og erfaringer på partnermøder, samlede erfaringerne fra partnerlandene i en publikation og udviklede fælles anbefalinger til Den Europæiske Kommission.

Partnerskab
Partnerne i projektet var:

Finansiering
Projektet var støttet af EU’s INTI-program (Integration of Third Country Nationals) og blev gennemført i 2007-2009.

Mere information
Publikationen FOCUS INTEGRATION – Self-organization as a Means to Integration of Third Country Nationals in Europe kan downloades under Ressourcer. Anbefalingerne oversat til dansk kan læses her.