WorkSim


WorkSim (2017) er et materiale med jobspecifikke undervisnings- og inspirationsmoduler, primært beregnet til udlændinge, der enten kommer til Danmark for at arbejde i den specifikke sektor eller som allerede er her. Indtil videre er der materiale til områderne SOSU og au pair samt et mere generelt modul.

Modulerne er tænkt som en hurtig hjælp til at komme i gang med at lære dansk. Både på et generelt niveau, men også i forhold til det mere specifikke sprog, der er brug for i jobbet.

Materialet er frit tilgængeligt og findes her: https://courses.dansk.nu/course/worksim