Online Dansk


Online Dansk (2013) er et gratis online sprogundervisningstilbud, der primært henvender sig til personer, som ønsker at lære dansk, inden de flytter til Danmark. Materialet kan også bruges af personer, som allerede er flyttet til Danmark, og som ønsker at styrke deres danskkundskaber. Online Dansk henvender sig både til personer, som aldrig har talt dansk før, og til personer med et vist kendskab til det danske sprog. 

Materialet retter sig mod de første niveauer af sprogundervisningen. Det består af 3 sprogniveauer (Begynder, Let Øvet, Øvet), og derudover er der et fagmodul, som er rettet mod sosu-området og elektrikerfaget. Efter hvert niveau er der mulighed for at teste sig selv. Undervisningsmaterialet introduceres på 10 forskellige sprog.

Online Dansk er udviklet for Ministeriet for Børn og Undervisning i et samarbejde mellem VIFIN og @ventures, Kompetencecenter for e-læring (hjemsted for eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring).

Se: http://onlinedansk.ventures.dk