Komsim

Komsim (2017) er et online værktøj til genoptræning af afatikere. I Komsim kan logopæder på få minutter, ud fra deres udredning, oprette individuelt tilpassede træningsforløb, som kan benyttes af borgeren uafhængigt af logopædens tilstedeværelse. Det letter arbejdsdagen for logopæden og øger livskvaliteten for afatikeren og dennes pårørende.

Logopæden får samtidig en unik mulighed for online at følge borgerens træning og fremskridt samt ændre øvelserne for at skabe en progression, der passer til borgerens rehabiliteringsproces. Endelig får de pårørende mulighed for at assistere deres nære i genoptræningen ved at kunne følge og hjælpe med håndtering af programmet.

Komsim er udviklet af Dansksimulatoren ApS i samarbejde med VIFIN og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) ved Region Syddanmark.

Kræver abonnement.

Se: www.komsim.dk