StartDansk


 
StartDansk (2016) er et onlinemateriale til sprogcentrenes Danskuddannelse 1, modul 1 og 2. Det består dels af en kursistsektion, der giver kursisterne mulighed for at arbejde selvstændigt med sprogtilegnelsen, dels af en lærersektion med inspiration til supplerende klasseaktiviteter.

StartDansk er et enkelt og voksenrelateret it-materiale, som:

Materialet kan tilgås fra computer, tablets og smartphones. Det er gratis, men man skal oprette sig som bruger.

Du finder StartDansk her: http://www.startdansk.dk