KidSimKidSim (2015) er en online læringsportal i dansk som andetsprog for børn i aldersgruppen 8-13 år. Portalen er primært rettet mod børn og unge i modtageklasser og er tænkt som et redskab, der både kan bruges i undervisningen og som selvstændigt hjælpemiddel for eleverne. 

På portalen får eleverne mulighed for at arbejde intensivt med den leksikalske kompetence gennem sproglige sammenhænge, både sociale og faglige, og derigennem udvide ordforrådet. KidSim har indbygget en talegenkender.

Find portalen her: www.kidsim.dk