Dansk.nu

Dansk.nu (2007) er et online læringsunivers. Dansk.nu giver adgang til virtuelle læringsrum, en materialesamling og grammatik rettet mod dansk som andetsprog, et udtaleværksted, hvor der kan trænes såvel enkeltlyde som tryk og rytme på sætningsniveau, og et opgaveværksted, hvor underviserne kan lave forskellige typer af opgaver og spil til sine kursister.

Dansk.nu kan købes i abonnement til institutioner eller enkeltbrugere.

Kræver abonnement.

Se: http://www.dansk.nu/