MobiDic

MobiDic (2009) er ordbøger rettet mod sosu-, transport- og byggefagene. Ordbøgerne kan tilgås såvel online som fra almindelig mobiltelefon og findes med oversættelser til engelsk, tysk og polsk.

Ud over enkeltord indeholder ordbøgerne relevante sætninger for de enkelte områder. Alle ord og sætninger er indtalt, så man kan høre dem udtalt af en modersmålstalende.

Se: http://mobidic.dk/