Få viden om gode resiliens-initiativer rundt om i verden

Projektet EPICURO (European Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilient Outlook), som VIFIN som del af Vejle Kommune er med i, har netop udgivet en samling af gode praksisser inden for by-resiliens rundt om i verden.

Projektet har også udgivet en publikation, der opsummerer de deltagende byers nuværende og fremtidige initiativer inden for resiliens, med fokus på klima-resiliens, samt beskriver byernes pilotprojekter, der er gennemført i forbindelse med EPICURO.

Find publikationerne nederst i projektbeskrivelsen: https://www.vifin.dk/index.php/da/igangvaerende-projekter/613-epicuro