VIFIN skærper sit fokus på læring

I VIFIN arbejder vi med læring på mange planer. Traditionelt har vores fokus ligget på sprogtilegnelse via digitale medier, men med årene er læring blevet en grundsten i hovedparten af vores aktiviteter.

Vi arbejder med læring hos børn, unge og voksne. Vi arbejder med formel læring i forbindelse med kurser og workshopper. Med læring og kompetenceudvikling i mere eksperimenterende former sammen med pædagoger og lærere. Vi arbejder på at udvikle nye læringsformater med fleksibilitet, enkelhed og læringsfællesskab i fokus.

For at styrke vores faglige kompetence inden for feltet har vi her i 2017 valgt at indlede en række månedlige møder med fokus på læring. Læring for den enkelte, læring i organisation og læring i et samfundsperspektiv. Vi har i foråret lagt ud med en fokusering af den individuelle læring og haft frugtbare diskussioner og overvejelser omkring dels betydningen af og mulighederne for at arbejde med forforståelse i forbindelse med den lærdom, der skal tilegnes, dels måder at arbejde med motivation.

Ud over at stille skarpt på de to områder, forforståelse og motivation, har diskussionerne skærpet vores blik for de mangeartede læringskontekster, vi arbejder inden for og grænsefeltet eller netop sammenhængen mellem vores udviklingsprojekter, produktudvikling og mere traditionelle kursusvirksomhed.

Arbejdet fortsætter henover efteråret, hvor vi også vil bestræbe os på at dele ud af vores overvejelser og konklusioner.