StartDansk er nu klar til brug

StartDansk tilbyder kursister på sprogcentrenes Danskuddannelse 1, modul 1 og 2, et relevant, enkelt og voksenrelateret it-materiale, der støtter såvel den dansksproglige tilegnelse som udvikling af digitale færdigheder. Materialet er udviklet i samarbejde med Sprogskolen i Kolding.

StartDansk er et webbaseret it-materiale, der kan tilgås fra såvel computer som tablets og smartphones. Det består dels af en kursistsektion, der giver kursisterne mulighed for at arbejde selvstændigt med sprogtilegnelsen, dels af en lærersektion, der angiver didaktiserede forløb og aktiviteter til brug på klassen. Disse forløb og aktiviteter sikrer dels, at det, kursisterne har tilegnet sig via kursistsektionens materiale, rodfæstes, dels at det sættes i direkte relation til kursisternes liv. Endelig giver aktiviteterne mulighed for udvidet og mere fleksibel brug af digitale medier. 

Find StartDansk på: www.startdansk.dk