Støtte fra Nordplus til projektet ”The Learning Society”

Kan man eksperimentere sig frem til fremtidens efteruddannelse? Det vil VIFIN forsøge i samarbejde med universiteter, kommuner og virksomheder i Norden og de baltiske lande.

Kan man blive undervist i sin frokostpause? Kan man lære igennem spil? Hvordan bliver onlineundervisning også social? Hvordan samarbejder man om forskning, og er fremtidens uddannelse et arbejdsfællesskab? Hvordan skal vi i det hele taget undervise i fremtiden? 

Det skal VIFIN undersøge nærmere i nyt projekt. Projektet hedder ”The Learning Society” og har netop fået bevilliget 71.000 euro fra Nordplus, Nordisk Ministerråds pulje til livslang læring.

Læs mere om projektet i pressemeddelelsen.