VIFIN holder integrationskonference til efteråret

I et nyt EU-projekt, VIFIN er partner i, skal fem lande i 2016 og 2017 arrangere integrationskonferencer om temaerne: Beskæftigelse og erhvervsliv, NGO og frivillighed, sproglæring, folkesundhed og mental sundhed samt sport og kultur.

Projektet hedder ELAINE (European Local Authorities Integration Network) og er finansieret af EU-programmet Europe for Citizens. Formålet med projektet er via konferencerne at udveksle erfaringer og best practices inden for de forskellige emner, både lokalt, nationalt og internationalt. Samtidig er det hensigten at udvikle europæiske anbefalinger til next practices inden for de forskellige områder. Og endelig skal projektet skabe opmærksomhed og øge deltagernes viden inden for de forskellige områder. Den primære målgruppe er professionelle i offentlige organisationer og i civilsamfundsorganisationer, der arbejder med flygtninge og indvandrere.

De fem konferencer kan indeholde workshops, seminarer, studiebesøg etc. Det er det enkelte værtsland (Sverige, England, Spanien, Holland og Danmark), der er ansvarlig for at tilrettelægge de enkelte konferencer. VIFIN står for at afholde konferencen om sproglæring, som finder sted d. 1.-2. november 2016.
 
Første integrationskonference afholdes i Sverige 14.-15. april 2016 - se invitation her. I projektet er der reserveret 5 pladser til Vejle Kommune pr. konference i udlandet. Så hvis du er ansat i Vejle Kommune og tænker, at en af konferencerne er interessant for dit arbejdsområde, skal du holde øje med Vejle Kommunes kursusportal Plan2Learn, hvor de udbydes. Andre interesserede kan tilmelde sig som beskrevet i den invitation, der er linket til ovenfor.

Vi håber, at projektet skaber bæredygtige og længerevarende samarbejder på tværs af partnere og konferencedeltagere. Hvis I overvejer at opstarte nye projekter, kan konferencerne også være en god mulighed for at finde partnere, der arbejder inden for samme område.

Læs mere om projektet her