Åbent brev til EU-Kommissionen fra projekt LADDER

Konsortiet bag projektet LADDER, som VIFIN er partner i, har i anledning af den ekstraordinære flygtningesituation i Europa sendt et åbent brev til EU-Kommissionen.

Brevet indeholder en række opfordringer til EU og medlemsstaterne vedrørende den aktuelle flygtningesituation. Brevet pointerer bl.a. vigtigheden af at give asylansøgerne en human behandling og forbedre den europæiske asyl-mekanisme, ligesom det opfordrer til at skabe passende infrastrukturer til modtagelsen af asylansøgerne og i den forbindelse opretholde basale menneskerettigheder og levestandarder. Brevet understreger også nødvendigheden af at adressere de grundlæggende årsager til flygtningestrømmen.

Læs brevet her.

Formålet med projektet LADDER (Local Authorities as Drivers for Development, Education and Raising-awareness) er at støtte tiltag, der øger bevidstheden om og fremmer undervisning i udviklingsspørgsmål blandt lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer i Europa. Læs mere om LADDER her.